Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Paduobės pilkapynas II (3445)

Unikalus objekto kodas: 3445.

Švenčionių r. sav., Švenčionėlių sen., Garnio k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Šaltaliūnės pilkapynas II lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.