Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Paalksnių kapinynas (5103)

Unikalus objekto kodas: 5103.

Kapinynas yra Paalksnių pilkapyno teritorijoje, jos šiaurės rytinėje dalyje.

Kelmės r. sav., Kražių sen.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.