Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įpilties piliakalnis II su priešpiliu (37321)

Unikalus objekto kodas: 37321 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro Įpilties (Senosios Įpilties) piliakalnio II su priešpiliu piliakalnis, vad. Karių kalnu (5244), ir Įpilties (Senosios Įpilties) piliakalnio su priešpiliu priešpilis (37322). 

Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Senosios Įpilties k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Karių kalnas lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Senosios Įpilties piliakalnis II su priešpiliu lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Impilties piliakalnis II