Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įpilties piliakalnis su gyvenviete (23781)

Unikalus objekto kodas: 23781 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro Įpilties (Senosios Įpilties) piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (5243) ir Įpilties (Senosios Įpilties) piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (23782). Piliakalnyje stovėjo 1253 m. minima kuršių pilis Impiltis, kurią 1263 m. pavasarį sudegino Livonijos ordino kariuomenė.

Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Senosios Įpilties k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Impilties piliakalnis su gyvenviete
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Senosios Įpilties piliakalnis su gyvenviete
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.