Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  vagotuvas

Padargas vagoms daryti arba kaupti. Bulvėms, daržovėms vagoti naudotas vienkinkis plūgas smailiu trikampiu noragu su verstuvėmis (sparneliais) abipus. Rankinis vagotuvas (šluostas, vagoklė) vagelėms per pasėlius išarti darytas iš poros lentelių, sukalant jas smailiu kampu ir pritvirtinant prie karties.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

kaupikas
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.
kauptukas
kauptuvas
vagočius
vagoklė
vagorė
vagorius
vagotis
žagrelė
šluostas