Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Aušvicas

Dabar Osvencimas (Lenkija).

Šalutiniai terminai

Osvencimas

Termino atitikmuo užsienio kalba

Oświęcim lenkų kalba
Auschwitz vokiečių kalba