Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvyko Pirmasis Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimas tarp Rusijos, Austrijos ir Prūsijos

Po padalijimo Rusijai atiteko rytinės vaivadijos. Prūsijai atiteko Lenkijos Pamario žemės. Austrija prisijungė Galiciją. Respublika neteko apie 35 proc. gyventojų ir maždaug 30 proc. teritorijos.