Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įsigaliojo Trečiasis Lietuvos statutas

Šiuo statutu įtvirtintos bajorų teisės ir valstiečių įbaudžiavinimas, įvesta mirties bausmė ir už nekilmingo žmogaus nužudymą. Šiame Statute Lietuva apibūdinama kaip savarankiška valstybė, turinti savo valdovą, didįjį kunigaikštį ir kitus suverenumo atributus. Trečiasis Lietuvos Statutas galiojo iki 1840 m.