Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvyko pirmasis laisvų ir demokratiškų rinkimų į LTSR AT turas

Per rinkimus, įskaitant papildomą balsavimą, Sąjūdžio kandidatai gavo 101 deputato mandatą iš 141.