Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įvyko rinkimai į Steigiamąjį Seimą

Laisvus, demokratiniais principais organizuotus rinkimus į Steigiamąjį Seimą absoliučia balsų persvara (59 iš 112) laimėjo krikščionių demokratų blokas.