Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kadagynai

Kadagių dominuojami krūmynai. Gali būti keleto tipų pagal augimvietes: karbonatingi termofiliniai (artimi F3.11); drėgnų oligotrofinių pievų (artimi E3.5), smėlynų (E1).