Kazimieras Barėnas

Vardas Kazimieras
Pavardė Barėnas
Slapyvardis B. Kazimieraitis
Profesija rašytojas, visuomenės veikėjas, redaktorius
Gimimo data 1908-01-12

Išsami biografija

Didžiosios Britanijos lietuvių rašytojas, vertėjas, spaudos darbuotojas. Tikroji pavardė Barauskas. Gimė 1908 m. sausio 12 d. Stanioniuose (Panevėžio r.), mirė 2006 m. kovo 17 d. Londone.

Augo Pirmojo pasaulinio karo ir okupacijos metais, todėl mokyklos nelankė, mokėsi savarankiškai. Įstojęs eksternu 1929 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1933 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Studijų metais žurnale „Kultūra“ pasirodė ir pirmasis grožinis kūrinys – apsakymas „Neišbrista dumblynė“.

1930–1943 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto administracijoje, uždarius universitetą, 1943–1944 m. laikraščio „Ateitis“ redakcijos sekretorius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, dirbo laikraščių „Ateitis“, „Lietuviai“ redakcijose, 1945–1946 m. redagavo laikraštį „Nemuno aidas“. 1947 m. Vokietijoje ir Anglijoje kartu su kitais įsteigė laikraštį „Pašvaistė“.

1947 m. apsigyveno Didžiojoje Britanijoje. Dirbo tekstilės fabrike, prižiūrėjo siūlų sukimo mašinas. Kartu pasinėrė į kūrybinius bandymus, o 1949 m. sausio 22 d. įstojo į Lietuvių rašytojų draugiją. 1950 m. įsteigė laikraščius „Manchester apygardos žinios“, „Skersvėjis“, „Akiratis“, bendradarbiavo kituose užsienio lietuvių leidiniuose. 1957–1973 m. ir 1979–1981 m. laikraščio „Europos lietuvis“, 1956–1967 m. „Darbininkų balsas“ redaktorius. 1957–1973 m. ir 1981 m. vadovavo leidyklai „Nidos knygų klubas“. 1964–1980 m. leido ir redagavo literatūros metraštį „Pradalgės“.
Pasirašinėjo B. Kazimieraičio ir kitais slapyvardžiais.

Kūryboje vyrauja prieškario Lietuvos kaimo ir išeivijos gyvenimo temos. Novelėse pasakojamos kasdieniškos istorijos, daug dėmesio skiriama veikėjų bendravimo psichologinėms problemoms, jų prisitaikymui prie aplinkos. Novelių romane „Dvidešimt viena Veronika“ parodytas lietuvės gyvenimas išeivijoje, kasdieniai jos rūpesčiai ir vienatvės išgyvenimui supinti su praeities prisiminimais.

Romanų trilogija „Tūboto gaidžio metai“, „Beragio ožio metai“, „Meškos maurojimo metai“ apima maždaug 70 m. laikotarpį (kaizerinė okupacija, nepriklausomos Lietuvos gyvenimas, sovietinė okupacija); joje plėtojama šeimos likimo tema. Kūriniai realistiniai, epiški, juose gausu kaimo gamtos vaizdų, buities detalių, šmaikščių dialogų.

Išvertė Dž. Steinbeko, V. Folknerio kūrinių. Nuo 2002 – LRS narys.

 

 

 

 

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
Vytauto Didžiojo universitetas 1933 m. Taip

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Kazimieras Barauskas lietuvių kalba 

Apdovanojimai

Pavadinimas Valstybė Apdovanojimas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius (4 lpsn.) Lietuva 1997 m.
Kiti apdovanojimai 1970 m. Vinco Krėvės premija.
1982 m. JAV lietuvių bendruomenės kultūros tarybos premija.
1992 m. ir 1997 m. Lietuvių rašytojų draugijos premija.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.
Lietuvos rašytojų sąjunga, http://www.rasytojai.lt/.