Zenonas Baltušnikas

Vardas Zenonas
Pavardė Baltušnikas
Profesija žurnalistas, redaktorius
Gimimo data 1925-05-10

Išsami biografija

Žurnalistas. Gimė 1925 m. gegužės 10 d. Juostininkuose (Anykščių r.), mirė 2011 m. rugsėjo 6 d. Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.
Buvo vyriausias vaikas šeimoje. 1941 m. tėvui žuvus, slapstėsi nuo persekiojimo. 1944 m. „Gražinos“ sovietinių partizanų būrio ryšininkas.

1944–1945 m. Panevėžio valsčiaus komjaunimo organizatorius. 1946–1947 m. Utenos apskrities laikraščio „Lenino keliu“ redaktorius, 1947–1949 m. Ukmergės apskrities laikraščio „Tarybinis kelias“ redaktorius.

Nuo 1948 m. SSKP narys. 1949–1951 m. mokėsi Vilniaus partinėje mokykloje. 1951–1952 m. LKP CK instruktorius. 1953–1956 m. Švenčionių rajono laikraščio „Žvaigždė“ redaktorius. 1956–1960 m. laikraščio „Tiesa“ skyriaus vedėjas.

1960–2011 m. gyveno Kaune. 1960–1987 m. didžiausio Lietuvoje regioninio laikraščio „Kauno tiesa“ redaktorius.  1960–1968 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno skyriaus vadovas. 1965 m. baigė Aukštąją partinę mokyklą.

Parengė turistinį leidinėlį „Kaunas“ (1973, 1979; rusų, anglų ir vokiečių k.).

Apdovanojimai

Kiti apdovanojimai 2009 m. – Lietuvos žurnalistų sąjungos medalis „Už nuopelnus žurnalistikai“.
1975 m. – Lietuvos SSR nusipelnęs žurnalistas.

Šaltiniai

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.
Anykštėnų biografijų žinynas, http://www.anykstenai.lt/asmenys/.