Kęstutis Pranciškus Balevičius

Vardas Kęstutis Pranciškus
Pavardė Balevičius
Profesija botanikas
Gimimo data 1935-06-04

Išsami biografija

Botanikas, aplinkosaugininkas, kraštotvarkininkas. Gimė 1935 m. birželio 4 d. Margionyse (Varėnos r.), mirė 2002 m. rugpjūčio 10 d. Palaidotas Margionių kaimo kapinėse.

1957 m. baigęs Vilniaus universitetą, dirbo Valstybiniame gamtos apsaugos komitete, o 1966 m. paskirtas Gamtos apsaugos komiteto prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Augalijos apsaugos skyriaus viršininku, o netrukus Kraštovaizdžio ir augalijos apsaugos skyriaus viršininku. Ilgainiui Gamtos apsaugos komitetas keitė pavadinimą (tapo Valstybiniu), keitėsi ir pareigybės (1979–1991 Gamtos apsaugos komiteto pirmininko padėjėjas).
Jam inicijuojant ir pačiam dalyvaujant buvo pirmą kartą inventorizuoti visi Lietuvos senieji parkai ir unikalieji medžiai, nustatytas jų statusas, apsaugos ir tvarkymo reglamentas.
Ypač reikšmingas jo indėlis į pirmojo šalyje Nacionalinio parko 1974 m. įsteigimą.
Parašė knygas: „Lietuvos gamtos paminklai“ (1971), „Lietuvos draustinės vietos“ (1977); su kitais autoriais jis parašė reikšmingas botanikos ir dendrologijos knygas. Tai: „Punios šilas“ (1976), „Čepkeliai“ (1977), „Lietuvos TSR nacionalinis parkas“ (1981), „Po Kamanų rezervatą“ (1981), „Nacionalinių parkų organizacija TSRS“ (1982, rusų k.), „Čepkelių rezervatas“ (1984).
Buvo veikalų „Lietuvos TSR raudonoji knyga“ (1981) redakcinės komisijos narys ir bendraautoris, „Lietuvos raudonoji knyga“ (1992) – atsakingas redaktorius ir bendraautoris, Lietuvos raudonosios knygos „Raudoni lapai“ 1–4 Nr. (1993–1996) vyriausiasis redaktorius.

 

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Kęstutis Balevičius lietuvių kalba 

Šaltiniai

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, http://biblioteka.varena.lt/lt/.