Stasys Bataitis

Vardas Stasys
Pavardė Bataitis
Profesija prozininkas, pedagogas
Gimimo data 1915-09-19

Išsami biografija

Prozininkas, pedagogas. Gimė 1915 m. rugsėjo 19 d. Ančakiuose (Raseinių r.). Mirė 1997 m. balandžio mėn.

Išėjo Plungės kapucinų misijų kolegijos noviciatą, baigė biologiją VU. Mokytojavo Kelmės rajone.

Dokumentinėje apysakoje „Kryžius be nukryžiuotojo“ (1987) aprašė savo išgyvenimus Plungės kapucinų misijų kolegijoje. Apsisprendimo tematikos požiūriu apysaka yra analogiškas Vinco Mykolaičio-Putino romanui Altorių šešėly kūrinys. Atsiminimuose „Atspindžiai“ (1994) prisimenami susitikimai ir bendravimas su poetais Jonu Šiožiniu, Paulium Širviu, dailininkais J. Švažu, J. Žiauberiu, A. Tamošiūnu, prezidentu A. Stulginskiu. Romano „Netekėsiu už šešėlio“ (1996) veiksmas prasideda ten, kur baigiasi apys. „Kryžius be nukryžiuotojo“ – pabėgimu iš vienuolyno. Vaizduojama sunki svarbiausio veikėjo Martyno adaptacija kaimo bendruomenėje, vėliau – sudėtingi Lietuvos pokario įvykiai, pastangos išvengti nuolat spendžiamų saugumo tarnybų pinklių. Autentiška autoriaus patirtis romanui teikia psichologinio įtaigumo. Bandymus literatūriškai pagražinti tikrovę lydi sentimentali pasakotojo tonacija.

Šaltiniai

Žemaitijos rašytojai, literatūrologai, vertėjai, knygų leidėjai: Raseinių rajonas, http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Raseiniai.htm (žiūrėta 2013 m. lapkričio 28 d.).