M. Bakas

Išsami biografija

Fotografas Yra žinoma, kad jo ir M. Chotimlianskio fotoateljė veikė Šiauliuose po Pirmojo pasaulinio karo. Nuo 1934 metų M. Bakas jau dirbo vienas fotoateljė Vilniaus g. 217 bei Pašto g. 

Fotografas naudojo trijų eilučių iš trijų tarpusavyje sujungtų stačiakampių rėminančia linija apibrėžtą spaudą, kurio pirmajame rėmelyje užrašyta fotografo pavardė – „M. Bako", antra­

jame - „NAUJOJI FOTO ATELJĖ. Vilniaus g-vė 217", trečiajame – „Šiauliai". Taip pat jis naudojo kitą trijų eilučių neapibrėžtą spaudą, kurio pirmoje eilutėje užrašyta - „FOTO­GRAFIJA", antroje - „M. BAKO", trečioje - „Šiauliai, Pašto g-vė".

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Nekrašius J., „Senoji Šiaulių fotografija (1863–1944)“, Acta humanitarica universitatis Saulensis, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006, t. 1, p. 351-382.