Šimonas Bajeras

Vardas Šimonas
Pavardė Bajeras
Pavardė originalo kalba Bayer
Profesija fotografas

Šaltiniai

Juknevičius D., Tolvaišienė N., „XIX amžiaus fotoateljė“, Kauno diena, 1996, Nr. 127.
Kaminskas M., „Kauno komercinė fotografija. 1918–1940“, Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas: konferencijos pranešimai, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2006, p. 42–75.