Vacys Bagdonavičius

Išsami biografija

Vydūno draugijos pormininkas.