Helena Bartkiewicz

Išsami biografija

Fotografė. XX a. I p. dirbo fotoateljė Varšuvoje (Lenkija),

Spaude įrašas: „Helena Bartkiewicz ulica Senatorska Nr 460/6 w Warsawie."