Juozas Bakis

Vardas Juozas
Pavardė Bakis
Profesija skulptorius, dailininkas keramikas
Gimimo data 1922-09-07

Išsami biografija

Skulptorius. Gimė 1922 m. rugsėjo 7 d. Žilių k. (Šiaulių r.), mirė 2003 m. gruodžio 7 d. Toronte (Kanada).

1941 m. baigė Marijampolės gimnaziją, 1942–1944 m. lankė Marijampolės teatro dramos studiją, vaidino tame teatre. 

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1946–1948 m. studijavo keramiką Dailės ir amatų mokykloje Freiburge, baigęs ten dėstė (1948–1949 m. Keramikos skyriaus vedėjas). 1949 m. persikėlė į JAV, tęsė studijas Aljendės institute Meksikoje, nuo 8 deš. pradžios gyvena Kanadoje (prie Toronto), 9 deš. Toronte įsikūrė savo galeriją.

Lietuvių dailės instituto narys, dalyvavo šio instituto rengiamose parodose (1948 m. Hanau, kur pelnė premiją už modernios keramikos kompoziciją; 1949 m. Freiburge), taip pat lietuvių parodose JAV ir Kanadoje. Surengė asmeninių parodų: 1948 m. Baden Badene (su Adomu Galdiku ir Vytautu Kazimieru Jonynu), 1957 m. Paryžiuje ir Beverly Shorese (JAV), 1969 m. Čikagoje, 1973 m. Toronte ir kitur.

Kūrė keramikos darbus, vitražus, skulptūras, objektus mišriomis technikomis, iliustravo knygų, nutapė paveikslų.

Ankstyvuoju laikotarpiu kūrė terakotos ir vario skulptūras lietuvių folkloro motyvais, religine tema. Vėliau – metalo, pluoštinio stiklo, vielos kompozicijas. Skulptūros pasižymi abstrahuota raiška, konstruktyvių, stilizuotų formų, monumentalios.

Sukūrė paminklą „Lituanica“, skirtą S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą atminti (Beverli Šorso parkas, 1970), skulptūrų lietuvių bažnyčioms: „Šv. Dvasia“ Toronto Prisikėlimo parapijos bažnyčioje, „Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė“ Šv. Filomenos bažnyčioje Čikagoje, 30 skulptūrų tai pačiai bažnyčiai, Kryžiaus kelio stotys Lietuvos kankinių šventovei Ontarijuje (Kanada). Šią kompoziciją Kanados vyriausybė išrinko rodyti Kanados skyriuje pasaulinėje parodoje „Expo-67“. Taip pat sukūrė kamerinių kompozicijų („Šeima“, 1949; „Angelas Sargas“, 1960; „Madona“, 1971; „Pabėgimas“, apie 1973), iliustravo Balio Rukšos poezijos knygą „Žemės rankose“ (1950).

Kultūrinė terpė

Lietuvių išeivija.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.