Juozas Banaitis

Vardas Juozas
Pavardė Banaitis
Profesija tapytojas
Gimimo data 1917-12-28

Išsami biografija

Tapytojas. Gimė 1917 m. gruodžio 28 d. Ringailių k. (Kaišiadorių r.), mirė 1988 m. kovo 2 d. Kaune.
1939–1940 m. Lietuvos karo mokyklos Kaune aspirantas, 1940 m. Raudonosios armijos pėstininkų karo mokyklos Vilniuje kursantas. 1940–1945 m. dirbo Valstybinio banko Marijampolės skyriuje, 1942–1945 m. vaidino Marijampolės ir Kauno dramos teatruose, 1945–1946 m. dirbo Valstybiniame banke Kaune.

1946–1952 m. studijavo monumentaliąją tapybą Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, vėliau LSSR valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).

1952–1955 m. M. K. Čiurlionio dailės muziejaus mokslinis bendradarbis, 1955–1960 m. Valstybinės K. Požėlos spaustuvės Kaune dailininkas, 1955–1963 m. žurnalo „Genys“ techninis redaktorius, 1960–1978 m. Valstybinės grožinės literatūros leidyklos (dabar „Vaga“) meninis redaktorius.

Nuo 1969 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Nuo 1954 m. dalyvavo parodose, 1995 m. Lietuvos dailės muziejuje surengta retrospektyvinė kūrybos paroda.

Nutapė peizažų, portretų, sukūrė mozaikinį Vinco Mickevičiaus-Kapsuko portretą (1952), apipavidalino per 200 grožinės literatūros knygų, dailininkų monografijų (A. Dūdos „Jonas Vaitys“, 1967), dailės reprodukcijų aplankų („M. K. Čiurlionis“, 1961; „K. Sklėrius“, 1964; „J. Vienožinskis“, 1965; „A. Samuolis“, 1967).  

Kūrinių yra įsigijęs Lietuvos dailės muziejus („Etnografo Balio Buračo portretas“, 1979; „Mikalojus Katkus (1985–1944), etnografas, liaudies švietėjas“, 1980).

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.