Antanas Sodeika

Vardas Antanas
Pavardė Sodeika
Profesija dainininkas, muzikantas, pedagogas
Gimimo data 1890-01-23

Išsami biografija

Lietuvių dainininkas (baritonas), vargonininkas, pedagogas. Antanas Sodeika gimė 1890 m. sausio 23 d. Jurbarke.
1905 m. baigęs Jurbarko pradžios mokyklą, keletą metų muzikos mokėsi pas vietos vargonininką A. Pocių. 1907 m. išvyko į JAV ir apsigyveno Filadefijoje. 1908–1910 m. mokėsi vargonuoti pas J. Hodelį ir dirbo vienoje Čikagos parapijoje. Susipažinęs su M. Petrausku, pas jį mokėsi dainuoti ir skambinti fortepijonu. Čikagoje dalyvavo „Birutės“ draugijos veikloje, 1909 m. M. Petrausko operos „Birutė“ spektaklyje atliko Senojo Vaidilos vaidmenį.
1911 m. persikėlė į Mahanoy City (Pensilvanija) ir įstojo į Pottsvillo muzikos mokyklos fortepijono klasę, vadovavo mišriajam ir mergaičių chorams, rengė koncertus ir statė operetes. Persikėlęs į Scrantoną (Pensilvanija), grojo Šv. Juozapo lietuvių parapijoje, organizavo chorus ir statė M. Petrausko muzikinius veikalus. 1917 m. Amerikos lietuvių vargonininkų sąjungos metinio seimo metu parodė M. Petrausko operą „Birutė“ ir operetę „Adomas ir Ieva“. Mobilizuotas į JAV kariuomenę, orkestre grojo trimitu.
Sugrįžęs į Skrentoną (Scranton), privačiai mokė muzikos. 1918 m. įkūrė Dailės mylėtojų draugiją, vadovavo draugijos ir savo vardo chorams, kuriuos mokyti padėjo ir M. Petrauskas. 1920 m. Bostone baigė M. Petrausko konservatoriją. Nuo 1914 m. Amerikos lietuvių vargonininkų sąjungos narys. Dar kartą į JAV buvo atvykęs 1928 m. ir surengė apie 30 koncertų.
1920 m. sugrįžęs į Lietuvą, apsigyveno Kaune, dalyvavo Lietuvių meno kūrėjų draugijos veikloje, buvo vienas iš Operos vaidyklos kūrėjų. 1920 m. gruodžio 31 d. pirmame lietuviškos operos spektaklyje Džiuzepės Verdi „Traviata“ atliko Žermono vaidmenį. 1922 m. paskirtas Valstybės teatro direktoriumi. 1920–1944 m. Valstybės teatro, 1944–1950 m. Lietuvos operos ir baleto teatro solistas.
A. Sodeika sukūrė daug raiškių dramatinių vaidmenų. Dainavimo studijas tęsė Italijoje (1921 m. Romoje, 1924 m. Milane).

1945–1949 m. Kauno konservatorijos, nuo 1949 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos dėstytojas, nuo 1948 m. docentas, 1950–1951 m. Solinio dainavimo katedros vedėjas, nuo 1957 m. profesorius.

Parašė atsiminimų knygą „Mano kelias į muzikos meną“ (1958 m.). 1945 m. suteiktas nusipelniusio artisto, 1950 m. – liaudies artisto garbės vardai.

A. Sodeika mirė 1979 m. rugsėjo 12 d. Vilniuje.

Šaltiniai

Vikipedija, Laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Sodeika (žiūrėta 2013-04-10)