Jokūbas Skliutauskas

Vardas Jokūbas
Pavardė Skliutauskas
Profesija medikas, dramaturgas, prozininkas, literatūrologas, eseistas
Gimimo data 1925-01-10

Išsami biografija

Skliutauskas Jokūbas – gydytojas, dramaturgas, prozininkas, eseistas, literatūros kritikas – gimė Kaune 1925 m. sausio 10 d., mirė Vilniuje 2004 m. kovo 24 dieną.
J. Skliutauskas mokėsi Žagarėje, vėliau – Kaune. 1949 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, gydytojavo Vilniuje, Daugpilyje, Kazachstane ir vėl Vilniuje. 1945–1948 m. dirbo „Tiesos“, „Literatūros ir meno“ redakcijose.
J. Skliutauskas buvo žinomas ir kaip gydytojas, ir kaip dramaturgas, prozininkas, publicistas, eseistas, 30 knygų ir pjesių autorius. Pirmieji jo apsakymai buvo išspausdinti 1940 m., o pirmoji knyga, pjesė „Vaikinas su velnio plauku“, pasirodė 1961-aisiais. Šioje ir kitose pjesėse „Širdies liga“ (1967), „Raganų dauba“, „Daktaras Asklepijus“ (abi 1974) vaizduojamas medikų gyvenimas, sprendžiami žmogaus vertės, gydytojo pašaukimo, profesinės etikos klausimai. J. Skliutauskas išleido apybraižų, apysakų, novelių, esė knygų („Stepių Iliada“, 1965, „Iš armėniško sąsiuvinio“, 1968, „Erelių ola“, 1971, „Estiškos akvarelės“, 1975, „Aukso šaknelė“, 1977, „Sparnuotas raitelis“, 1986, „Prie Suleimano sosto“, 1989, „Iš ramybės ir nerimo“, 1991, ir kt.), daugelyje jų pasakojama apie Vidurinės Azijos, Kaukazo tautų kultūros žmones.
Jokūbas Skliutaustas – vienas autoritetingiausių literatūrinių ryšių tyrinėtojų Lietuvoje. Visa jo kūrybinė veikla skatino nepamiršti lietuvių kultūros, mokslo ir visuomenės veikėjų, jų darbų ir net neįgyvendintų svajonių. Jis yra paskelbęs straipsnių apie Vincą Krėvę, Jurgį Baltrušaitį, Antaną Vienuolį, Liudą Girą, Petrą Cvirką, Kostą Korsaką, Aantaną Venclovą, o ypač daug rašė ir kalbėjo įvairiuose simpoziumuose apie daktarą Joną Basanavičių. 1905 m. vasario 2 d. Jonas Basanavičius rašė Jurgiui Lapinui, Tilžės „Birutės“ draugijos pirmininkui: „Neužmirštajam mūsų Sauerveinui mirus, reikėtų mums jo raštus, ypačiai daineles – surinkus krūvon, žmonėsna paleisti“. J. Skliutauskas kartu su Alfredu Franckaičiu šį J. Basanavičiaus norą įgyvendino 1993 m.: sudarė ir išleido Jurgio Zauerveino „Rūgštaus vyno eilėraščius“.

 

 

 

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
Vilniaus universitetas 1949 m. Taip

Šaltiniai

Lietuvos rašytojų sąjunga, http://www.rasytojai.lt/.