Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė

Vardas Sofija
Pavardė Kymantaitė-Čiurlionienė
Mergautinė pavardė Kymantaitė
Slapyvardis A. S. Č.; K. S.; Pragiedrulis; Sofija; Z. K.; S. Č.
Profesija rašytojas, visuomenės veikėjas, vertėjas, pedagogas
Gimimo data 1886-03-13

Išsami biografija

Rašytoja, visuomenės veikėja, vertėja.

Gimė 1886 m. kovo 13 d. Joniškyje, mirė 1958 m. gruodžio 1 d. Kaune, palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio žmona, Danutės Čiurlionytės-Zubovienės motina.

1904–1907 m. Jogailos universitete studijavo mediciną ir filosofiją. 1907–1908 m. dirbo laikraščio „Viltis“ redakcijoje Vilniuje, 1910–1914 m. mokytojavo „Saulės“ kursuose Kaune, Pirmojo pasaulinio karo metais – į Voronežą evakuotoje lietuvių gimnazijoje.

1919–1921 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos Švietimo skyriuje, skaitė paskaitas fronte.

1925–1938 m. Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 Lietuvos universitetas) dėstė lietuvių kalbą.

1926–1937 m. savo namuose rengė vadinamuosius kalbos šeštadienius, iš jų išsirutuliojo žurnalas „Gimtoji kalba“ (1933–1934 redaktorė).

1929–1937 m. kaip Lietuvos Respublikos delegacijos narė dalyvavo Tautų sąjungos posėdžiuose Ženevoje.

1930–1936 m. vadovavo Lietuvos skautėms.

Bendradarbiavo leidžiant almanachus ir rinkinius „Gabija“, „Aukštyn“, „Pirmasai baras“, „Lopšelis“, „Lietuvos vaikas“, „Žemaičiai“, periodiką: „Aušrinė“, „Dabartis“, „Kūrybos keliais“, „Lietuva“, „Lietuvių laikraštis“, „Lietuvos žinios“, „Moteris ir pasaulis“, „Motina ir vaikas“, „Naujoji romuva“, „Vilniaus žinios“, „Vyturys“ ir kt.

Kūrinius pradėjo spausdinti 1905 m. Rašė eilėraščius, tautosakines poemas, dramos kūrinius, apsakymus, apysakas, tarmiškus monologus, išspausdino literatūros kritikos ir literatūros istorijos straipsnių, etiudų, recenzijų, paskelbė memuarų, išvertė užsienio rašytojų kūrinių: Žano Batisto Moljero „Šykštuolį”, „Tartiufą”, „Don Žuaną”, Gustavo Flobero „Ponia Bovari”, redagavo Homero „Iliados” vertimą.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 10.