Valys Drazdauskas

Vardas Valys
Pavardė Drazdauskas
Profesija literatas, vertėjas, literatūros kritikas, redaktorius
Gimimo data 1906-12-16

Išsami biografija

Literatūros kritikas, vertėjas. Gimė 1906 m. gruodžio 16 d. Liepojoje, mirė 1981 m. balandžio 19 d. Kaune.

Duktė Laima Drazdauskaitė.

1928–1930 m. Sorbonoje studijavo prancūzų literatūrą ir sociologiją.Valys Drazdauskas – 24 m., 1930 m. vasarą sugrįžo iš Sorbonos universiteto, kur du metus studijavo literatūrą.

1930 m. grįžęs į Lietuvą dalyvavo nelegalioje komunistų partijos veikloje, priklausė kairiosios krypties organizacijoms „Viltis“, „Scentia“, trečiafrontininkams.

1935 m. leido žurnalą „Aš esu visur“, 1937–1939 m. laikraščio „Laikas“ tarptautinės politikos apžvalgininkas.

SSRS–Vokietijos karo metais gyveno Sovietų Rusijoje, dirbo Raudonosios armijos Šešioliktosios lietuviškos šaulių divizijos laikraščio „Tėvynė šaukia“ redakcijoje. 1944–1949 m. Grožinės literatūros leidyklos vyriausiasis redaktorius.

1949 m. sovietų saugumo suimtas, nuteistas kalėti. Kalintas Sibiro lageriuose. 1956 m. grįžo į Lietuvą.

Išvertė M. Šolochovo („Pakelta velėna“ 1935), G. Flaubert'o („Salambo“ 1948), I. Gončiarovo („Oblomovas“ 1948), R. Martino du Gard'o („Tibo šeima“ 4 t. 1962), T. Manno („Mirtis Venecijoje“ 1979), A. Puškino ir kitų rašytojų kūrinių.

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
Sorbonos universitetas 1930 m. Ne

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 5.
Lietuvos rašytojų sąjunga, http://www.rasytojai.lt/.