Mikalojus Daukša

Vardas Mikalojus
Pavardė Daukša
Vardas originalo kalba Mikalojus
Pavardė originalo kalba Daukša
Profesija vertėjas, kunigas, rašytojas
Gimimo data ~1527–1538 m.

Išsami biografija

Vienas lietuvių raštijos pradininkų, kunigas, vertėjas, knygų autorius, humanistas.

Spėjama, mokėsi viename Vakarų Europos universitetų.

1570–1572 m. Krakių klebonas, nuo 1572 m. Žemaičių kapitulos kanauninkas, 1585–1592 m. oficiolas. Nuo 1592 m. kunigas Betygaloje. 1609–1610 m. Žemaičių vyskupijos administratorius.

Mokėjo keletą kalbų, turėjo nemažą biblioteką. Skelbė kontrreformacijos ir renesansinio humanizmo idėjas.

Iš lenkų k. išvertė J. Ledesmos katekizmą („Katechizmas, arba Mokslas, kiekvienam krikščioniui privalus“, 1595), parašė jo pratarmę. Tai pirmoji išlikusi lietuviška knyga, išleista LDK teritorijoje. 

Svarbiausias M. Daukšos darbas – J. Wujeko mažosios postilės vertimas „Postila Catholica“ (1599, Vilniuje). Postilėje išspausdinta „Prakalaba į malonųjį skaitytoją“, parašyta lenkų k. Joje reiškiama naujųjų laikų tautos valstybinio ir kultūrinio suverenumo samprata, aukštinama gimtoji kalba.

M. Daukšos raštai pasižymi žodinga kalba, naujadarais, vaizdingu stiliumi; jie turėjo įtakos lietuvių rašomosios kalbos raidai.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Nicolaus Daugssa

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4.