Vladas Vijeikis

Vardas Vladas
Pavardė Vijeikis
Profesija tapytojas, grafikas, dailininkas scenografas, pedagogas, leidėjas, rašytojas
Gimimo data 1919-06-27

Išsami biografija

Tapytojas, grafikas, scenografas, pedagogas, leidėjas, rašytojas. Gimė 1919 m. birželio 27 d. Charkove (dabar Ukraina), mirė 2000 m. gruodžio 23 d. Čikagoje (JAV). 
1940 m. baigė Kauno meno mokyklą, 1946 m. stažavosi Paryžiuje.
1942–1943 m. dėstė dailę Marijampolės gimnazijoje, dirbo dailininku šio miesto teatre. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1945 m. dėstė dailės studijoje karo pabėgėlių stovykloje Viurcburge. 1945 m. emigravo į Rio de Žaneirą (Brazilija). Nuo 1948 m. įsikūrė JAV, 1948–1950 m. buvo „Margučio“ radijo programos Čikagoje bendradarbis.
Pasaulio lietuvių architektų ir dailininkų sąjungos, Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos narys, skautų veikėjas.
Leido knygas, kurias spausdino savo spaustuvėje „Tėviškėlė“; parašė apysakų („Svaigūnas“, 1976 m.), knygų („Lietuvių audinių raštai“, 1976 m.; „Lietuva – mano tėvų žemė“, 1961 m.; „Geriau juoktis, negu verkti“, 1994 m.), straipsnių apie dailininkus, parodas, parengė parodų katalogų. Tapė peizažus („Nemuno pakrantėje“, 1957 m.), kūrė grafiką (linoraižinys „Pabaigtuvės“, 1949 m.). Rengė spalvinimo knygeles vaikams („Broliukas ir sesutė“, 1955 m.), iliustravo knygas (Petras Babickas „Gintaro krantas“, 1958 m.). Kūrė dekoracijas Čikagos jaunimo teatro pastatymams, Čikagos lietuvių operai.
Parodose dalyvavo nuo 1940 m.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.