Juozas Grušys

Vardas Juozas
Pavardė Grušys
Slapyvardis Žilvinis
Profesija poetas, vertėjas
Gimimo data 1915-03-20

Išsami biografija

Poetas. Slap. Žilvinis. Gimė 1915 m. kovo 20 d. Juodeikiuose (Plungės r.), mirė 2002 m. sausio 29 d. Kaune.

1935 m. baigė Naradavo žemės ūkio mokyklą, bandė ūkininkauti, dirbo Lietuvos saugumo departamente.

Hitlerinės okupacijos metais įsijungė į antifašistinę veiklą. 1944 m. sovietų suimtas, nuteistas 20 m. katorgos. Kalėjo Vorkutos lageriuose. 1955 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kaune. Daug kūrybos konfiskuota kratų metu.

Poezijos išspausdinta užsienio lietuvių periodikoje, antologijoje „Tremtinio Lietuva“ (1990). Išleido rinkinius „Jonvabalių kraujas“ (1993), „Šiaurės pašvaistės“ (1994), „Žaltvykslės“ (1995), kuriuose lyriškai reiškiami asmeniniai išgyvenimai, gausu rezistencijos motyvų. Sukūrė trumpų poemų, eiliuotų laiškų, baladžių, pasakėčių (knyga „Paminklas“ monstrui“, 1996), parodijų („Poema apie Staliną“, 1997), eiliuotą pjesę legendą apie Joninių naktį „Panas ir mergytė“ (1995), išleido R. Kalantos atminimui apybraižą „Po ugnies ženklu“ (1998), istorinę apybraižą apie bolševikinę ir nacistinę rezistenciją („Laukti nebuvo kada“, 2000), sudarė A. Ambraziejūtės-Steponaitienės kūrybos ir atsiminimų apie ją knygą „Židinio žarijos neužges“ (1998), parengė leidinį „Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, 1940–2000“ (2001).

Išvertė poetinių M. Gorkio, F. Tiutčevo, A. Bloko, N. Zabolockio ir kitų rašytojų kūrinių.

 

Biografiją parengė Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro duomenų klasifikavimo specialistė Jurgita Komarovskytė.

Šaltiniai

Lietuvių literatūros enciklopedija, http://www.lle.lt/search3.htm (žiūrėta 2012 08 08).