Kleopas Jurgelionis

Vardas Kleopas
Pavardė Jurgelionis
Slapyvardis Kalėdų Kaukė
Profesija poetas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius
Gimimo data 1886 m.

Išsami biografija

Poetas, kritikas, vertėjas, žurnalistas. Gimė 1886 m. sausio 17 d. Virbališkiuose, Kupiškio valsčius, mirė 1963 m. gruodžio 24 d. Riversaide, palaidotas Čikagoje.
Brolis Antanas Jurgelionis. 1896–1907 m. gyveno Sankt Peterburge, kur lankė Šv. Kotrynos progimnaziją, vėliau gimnaziją. Pirmasis Peterburgo lietuvių teatro aktorius ir vedėjas, vaidino lietuvių mėgėjų spektakliuose, bendravo su K. Būga.

1907 m. už revoliucinę veiklą buvo įkalintas Vilkaviškio kalėjime, iš ten pabėgo į Suomiją, vėliau atsidūrė Prancūzijoje, paskui Škotijoje. Ten 1907–1908 m. redagavo lietuvių laikraštį „Rankpelnis“.

1908 m. Jogailos universitete Krokuvoje studijavo kalbotyrą.

Nuo 1909 m. gyveno JAV, 1911 m. laikraščio „Lietuva“ redakcijos antrasis redaktorius, bendradarbiavo laikraščiuose „Kova“ bei „Naujienos“, 1914–1915 m. redagavo žurnalą „Jaunoji Lietuva“, 1918–1919 m. laikraštį „Darbas“. 1919 m. baigė teisę Čikagos universitete, šiek tiek vertėsi advokato praktika.

1919–1923 m. laikraščio „Naujienos“, 1938–1941 m. laikraščio „Tėvynė“ redaktorius.
Eilėraščiuose vitalinį erotizmą ir liūdesį derino su simbolizmo ir ekspresionizmo elementais, siekė išplėsti poezijos motyvų ir žanrų įvairovę (kūrė tercinas, trioletus), paneigti maironinę tradiciją.

Parašė veikalą „Panemunėlio tarmės fonetika“, recenzavo J. Jablonskio „Lietuvių kalbos sintaksę“, parengė pirmąjį lietuviškų mįslių rinkinį, apie 1000 mįslių, jos lyginamos su lenkų, vokiečių mįslėmis.

Parašė radijo vaidinimų ciklą „Makalų šeimyna“ (1930–1940). Išvertė vieną Mahabharatos giesmę (1911), V. Šekspyro „Makbetą“ (1915), A. Mickevičiaus, R. Tagorės, Omaro Chajamo, R. Kiplingo kūrinių.

 

Parengta pagal Vikipediją, laisvąją enciklopediją,

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kleopas_Jurgelionis (žiūrėta 2012 03 30).