Danielius Kleinas

Vardas Danielius
Pavardė Kleinas
Profesija kalbininkas, poetas, vertėjas, kunigas
Gimimo data 1609-05-30

Išsami biografija

Kalbininkas, poetas, vertėjas. Gimė 1609 m. gegužės 30 d. Tilžėje, mirė 1666 m. lapkričio 28 d. ten pat.

Mokėsi Tilžės provincijos mokykloje, 1627–1936 m. su pertraukomis studijavo Karaliaučiaus universitete. Nuo 1637 m. iki mirties Tilžės lietuvių evangelikų liuteronų kunigas.

Lotyniškai parašė ir išleido pirmąją spausdintą lietuvių kalbos gramatiką „Grammatica Litvanica“ (1653) ir jos santrauką vokiečių kalba „Compendium litvanico–germanicum“ (1654). Gramatikos prakalboje kėlė uždavinį ugdyti lietuvių kalbą, parūpinti ja kuo daugiau raštų, polemizavo su jos niekintojais. D. Kleino gramatika, kurios dalis dėsningumų įsitvirtino ir išliko iki šiol, rėmėsi Povilas Ruigys, T. Šulcas, Gotfridas Ostermejeris, A. Schleicheris ir kt. filologai.

Rašė ir vokiečių–lietuvių k. žodyną („Lexicon Lithuanicum“, apie 10 tūkst. žodžių), kurio rankraštis neišliko. Parengė ir išleido giesmyną su maldaknyge („Naujos giesmių knygos... Taipajeg maldų knygelės...“, 1666). Nemažą giesmių dalį paėmė iš L. Zengštoko giesmyno (1612), 48 parašė ar vertė pats, kitas pateikė bendradarbiai. Giesmes redagavo kalbos ir eilėdaros požiūriais, vietoje tradicinės silabinės įtvirtino silabinę-toninę eilėdarą. Maldas daugiausia sukūrė pats, rašė vaizdingai, palyginti gera kalba. Giesmyno lotyniškoje ir vokiškoje prakalbose nušvietė sunkų lietuviškų raštų kelią į viešumą Mažojoje Lietuvoje. D. Kleino giesmės buvo perspausdinamos visuose vėlesniuose oficialiojo Mažosios Lietuvos giesmyno leidimuose.

Organizaciniais užmojais, kūrybiškumu, literatūrinės kalbos ugdymu, eilėdaros reforma Kleinas lietuvių literatūros istorijoje atliko etapinį vaidmenį.

 

Biografiją parengė Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro duomenų klasifikavimo specialistė Jurgita Komarovskytė.

Šaltiniai

Lietuvių literatūros enciklopedija, http://www.lle.lt/search3.htm (žiūrėta 2012 06 19).