Birutė Pūkelevičiūtė

Vardas Birutė
Pavardė Pūkelevičiūtė
Profesija rašytojas, aktorius, režisierius
Gimimo data 1923-08-12

Išsami biografija

Rašytoja, aktorė ir režisierė. Gimė 1923 m. rugpjūčio 12 d. Kaune, mirė 2007 m. rugsėjo 21 d. Vilniuje.

1941–1944 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo germanistiką ir žurnalistiką.

Nuo 1941 m. vaidino Kauno jaunimo teatre.

1944 m. pasitraukė į Vakarus, vaidino Augsburgo lietuvių dramos teatre Vokietijoje.

Nuo 1948 m. gyveno Kanadoje, 1965 m. persikėlė į JAV. 1998 m. grįžo į Lietuvą.

Su kitais Montrealyje suorganizavo lietuviškos dramos sambūrį.

1957 m. scenai pritaikė ir režisavo K. Borutos „Baltaragio malūną“, 1958 m. pastatė B. Sruogos „Milžino paunksmę“.

1962 m. Čikagoje pastatė savo eiliuotą komediją brolių Grimmų pasakų motyvais „Aukso žąsis“. Pagal šią komediją parašė scenarijų, pastatė ir režisavo pirmąjį išeivijoje lietuvišką garsinį filmą „Aukso žąsis“. Čikagos lietuviškoje operoje režisavo G. Verdi operą „Traviata“ (1966).

Išleido eilėraščių rinkinį „Metūgės“ (1952), poezijos knygą „Atradimo ruduo“ (1990), romanus „Aštuoni lapai“ (1956), „Rugsėjo šeštadienis“ (1970), „Naujųjų metų istorija“ (1974), „Devintas lapas“ (1982), apsakymų bei apybraižų rinkinį „Marco Polo Lietuvoje“ (1982). „Rugsėjo šeštadienis“ ir „Aštuoni lapai“ yra išversti į latvių k.

Parašė kūrinių vaikams, straipsnių apie išeivijos teatrą, literatūros klausimais, išvertė Ludwigo van Beethoveno operos „Fidelio“ libretą (1960), Carlo Orfo kantatos „Carmina burana“ tekstą (1980).
Poezijos išversta į ispanų k.: rinktinėje „Entre el sol y la desposesión: Poemas de Janina Degutytė y Birutė Pūkelevičiūtė“ („Tarp saulės ir netekties: Janinos Degutytės ir Birutės Pūkelevičiūtės poezija“, įžangą, įvadinius straipsnius parašė ir vertė Birutė Ciplijauskaitė, 2002), atskiru leidiniu išleista ir „Rauda“ iš „Atradimo rudens“ (vertė B. Ciplijauskaitė, Barselona).

 

Apdovanojimai:

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas.

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
Vytauto Didžiojo universitetas 1944 m. Taip

Apdovanojimai

Pavadinimas Valstybė Apdovanojimas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius (5 lpsn.) Lietuva 1998 m.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, t. 19, p. 288.

Lietuvių literatūros enciklopedija, http://www.lle.lt/search3.htm (žiūrėta 2012 05 16).

Lietuvos rašytojų sąjunga, http://www.rasytojai.lt/.