Ona Pleirytė-Puidienė

Vardas Ona
Pavardė Pleirytė-Puidienė
Mergautinė pavardė Pleirytė
Slapyvardis Vaidilutė; Ona Pl.; K. Pl-rys; V-tė
Profesija rašytojas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1882-08-30

Išsami biografija

Rašytoja, visuomenės veikėja. Gimė 1882 m. rugpjūčio 30 d. Mintaujoje, mirė 1936 m. sausio 23 d. Kaune.

Kazio Puidos žmona.

Pradžios mokslus ėjo vokiečių mokykloje, vėliau mokėsi Mintaujos vokiškoje gimnazijoje, kapeliono Julijono Lindės-Dobilo paveikta, įsijungė į lietuviškos spaudos platinimą.

1909 m. Šveicarijoje studijavo pedagogiką, bendravo su Jonu Biliūnu.

Dirbo laikraščio „Vilniaus žinios“ redakcijoje.

Buvo artima Mikalojaus Konstantino Čiurlionio aplinkai,

1906 m. Lietuvių dailės draugijai padėjo organizuoti pirmąją lietuvių dailės parodą.

Dalyvavo Rusijos ir Lietuvos moterų suvažiavimuose: 1907 m. rugsėjo 23–24 d. dalyvavo I Lietuvos moterų suvažiavime Kaune, jo prezidiumo sekretorė, viena Lietuvių moterų sąjungos iniciatorių ir steigėjų. Lietuvos mokytojų sąjungos atstovė į Sankt Peterburge organizuotą Visos Rusijos švietimo lygos suvažiavimą, vienintelė moteris, pasakiusi jame kalbą ir iškėlusi aikštėn lietuvių rusinimo faktus.

1906–1913 m. gyveno Šiauliuose, 1915–1917 m. – Čeliabinske, nuo 1920 m. – Kaune.

Bendradarbiavo laikraštyje „Lietuvos žinios“, dienraštyje „Krašto balsas“, žurnaluose „Vaivorykštė“, „Skaitymai“, „Gairės“, „Krivulė“.

Apsakymuose, lyriniuose vaizdeliuose ir eilėraščiuose proza (rinkiniai „Gyvenimo akordai“ 1921, „Kada rauda siela“ 1922, „Audroms siaučiant“ 1931) vaizduojamos moterys, kurių svajonės sudūžta susidūrusios su brutalia tikrove, politiniai neramumai, būdinga ilgesio poetizavimas, skriaudžiamojo melancholija, romantinis nichilizmas, liūdesys ir sentimentalumas.

Romane „Tėviškė“ (2 t. 1926–1936) kronikos forma perteikiama „Aušros“ laikų atmosfera, vaizduojama XX a. pr. turtėjančių valstiečių buitis, inteligentijos kultūrinė veikla, keliami nacionalinio judėjimo klausimai.

Paliko vertingų atsiminimų, dienoraštį, kurį 1938–1939 m. spausdino „Lietuvos žinios“, „Naujoji Romuva“.

Išvertė ir 1922 m. Kaune išspausdino Gavrilo Chruščiovo–Sokolnikovo romaną „Žalgiris“ („Griunvaldo mūšis“), tai buvo pirmas rusų autoriaus romanas, išleistas lietuviškai.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Ona Pleirytė-Vaidilutė

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, t. 18, p. 397.

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Ona_Pleiryt%C4%97-Puidien%C4%97 (žiūrėta 2012 05 11).