Balys Auginas

Vardas Balys
Pavardė Auginas
Profesija poetas, visuomenės veikėjas, kultūros veikėjas, diktorius
Gimimo data 1917-08-17

Išsami biografija

Poetas, užsienio lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas. Tikr. Balys Augustinavičius.

Gimė 1917 m. Taline. 1922 m. šeimai sugrįžus į Lietuvą apsigyveno Šiauliuose. Vaikystėje mokėsi groti smuiku.

1936 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Po gimnazijos mokslus tęsė Karo mokykloje, o 1937–1940 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą.

Nuo 1940-ųjų iki 1944 m. vasaros dirbo diktoriumi Kauno radiofone. Pasitraukęs su šeima iš Lietuvos, dirbo Ravensburge įsteigtoje lietuvių gimnazijoje: dėstė lietuvių, lotynų kalbas, visuotinę ir Lietuvos istoriją. 1947 m. buvo priimtas į Lietuvių rašytojų tremtinių draugiją. 1949 m. drauge su S. Santvaro šeima, H. Radausku ir kitais žymiais žmonėmis pasiekė JAV ir apsigyveno Klyvlende. Amerikoje iki pat pensijos dirbo fabrike.

Rašyti pradėjo devintaisiais gyvenimo metais. Nuo 1933 m. jo eilėraščiai, novelės, feljetonai, satyros buvo spausdinami jaunimo ir suaugusiųjų žurnaluose. 1940 m. išėjo pirmasis B. Augustinavičiaus eilėraščių rinkinys „Pamažu vis degu“. Emigracijoje jo kūrinių pasirodė „Lietuvių dienose“,„Dirvoje“, „Drauge“, „Aiduose“. 1956 m. išėjo eilėraščių rinkinys „Paparčio vėduoklė“ (su dedikacija „Mano žingsnių palydovei Valerijai“), 1979 m. – „Giesmės žydėjimo metas“ (skirtas „Tėvynės garsų“ radijo trisdešimties metų sukakčiai), 1992 m. – „Metaforų smuikas“ (skirtas neseniai mirusiai žmonai Valerijai), 1995 m. – „Kalėdų paukštė“ ir jau Lietuvoje 2000 m. – „Namų pašvaistė“ (išleido „Varpo“ leidykla).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Balys Augustinavičius

Šaltiniai

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija Tekstai.lt, http://www.tekstai.lt/.