Algirdas Titus Antanaitis

Vardas Algirdas Titus
Pavardė Antanaitis
Slapyvardis Titas Guopis; Titas Alga; T.A.T; Kęstas Reikalas; Irena Trakelytė
Profesija literatūrologas, literatūros kritikas, pedagogas
Gimimo data 1927-01-04

Išsami biografija

Literatūros kritikas, publicistas.  Gimė 1927 m. sausio 4 d. Trakeliuose (Naujamiesčio vls., dab. Radviliškio r.), mirė 2003 m. spalio 25 d. Lemonte (JAV), palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Slapyvardžiai: Titas Guopis, Titas Alga, T.A.T, Kęstas Reikalas, Irena Trakelytė. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1945–1947 m. mokytojavo lietuvių išeivių pradžios mokykloje, vėliau studijavo komerciją Čikagos De Paulo universitete (baigė 1957 m.). Dirbo revizoriumi. 1968–1991 m. vadovavo Čikagos lietuvių sceninio humoro ir satyros trupei „Antras kaimas“. 1994–1997 m. skaitė paskaitas apie lietuvių egzodo literatūrą Vytauto Didžiojo universitete.

„Drauge“, „Naujienose“, „Aiduose“, „Varpe“, „Akiračiuose“, „Margutyje“, „Literatūroje ir mene“ ir kt. paskelbė eilėraščių, straipsnių, poezijos ir prozos knygų recenzijų, metinių egzodo literatūros apžvalgų. Produktyviausia sritis – recenzijos, kuriose glaustai apibūdinamas kūrinio turinys, vertinama nesileidžiant į smulkesnę formos analizę. Sudarė leidinius „Antras kaimas: Veidai ir tekstai“ (1989), „Egzodo rašytojai“ (1994, su A. Mickiene), egzodo literatūros skaitinių knygą „Kaip grįžtančius namo paukščius“ (1997), parašė biografinių apybraižų apie Marių Katiliškį, Algimantą Mackų ir kt.

 

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
De Paulo universitete 1957 m. Taip

Šaltiniai

Lietuvių literatūros enciklopedija, http://www.literatura.lt/.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, t. 1.
Lietuvos rašytojų sąjunga, http://www.rasytojai.lt/.