Juozas Andziulaitis

Vardas Juozas
Pavardė Andziulaitis
Slapyvardis Kalnėnas
Profesija poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas, tautosakininkas, gydytojas
Gimimo data 1864 m.

Išsami biografija

Poetas, publicistas, vertėjas, laikraščio „Aušra“, „Lietuviškas balsas“, „Apšvieta“ bendradarbis. Rinko ir skelbė tautosaką, etnografinę medžiagą. Redagavo „Vienybę lietuvninkų“, vertėsi gydytojo praktika.