Vytautas Kazimieras Alseika

Vardas Vytautas Kazimieras
Pavardė Alseika
Profesija žurnalistas, teisininkas, visuomenės veikėjas, redaktorius, korespondentas
Gimimo data 1912-02-11

Išsami biografija

Žurnalistas, teisininkas, Lietuvos ir JAV visuomenės veikėjas. Gimė 1912 m. vasario 11 d. Ukmergėje, mirė 2002 m. Vilniuje.
Tėvas Danielius Alseika, motina Veronika Alseikienė, sesuo Marija Birutė Alseikaitė-Gimbutienė.
1931–1932 m. savaitinio žurnalo „Kino naujienos“ leidėjas ir redaktorius. 1933–1934 m. laikraščio „Lietuvos aidas“ korespondentas. 1934–1935 m. žurnalo „Kinas“ redaktorius.
1935 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą. 1937–1938 m. Vilniui vaduoti sąjungos sekretorius ir reikalų vedėjas. 1938–1939 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Varšuvoje. 1939–1941 m. Eltos Vilniaus skyriaus vedėjas. 1943–1944 m. advokatas.
1944 m. pasitraukė į Austriją. 1946–1948 m. dirbo Jungtinių Tautų paramos pabėgėliams organizacijose Vakarų Vokietijoje. 1949 m. persikėlė į JAV. 1953 m. grįžo į Vokietiją, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) Vykdomosios tarybos tarnautojas. 1961–1967 m. redagavo VLIK leidinius.
1967 m. atvyko į JAV. 1967–1969 m. dienraščio „Draugas“, 1969–1972 m. VLIK informacinio biuletenio Niujorke redaktorius. Buvo užverbuotas sovietinio saugumo (slapyvardis „Orestas“). 1972 m. grįžo į Lietuvą.
Parašė knygas „Filmų priežiūra Lietuvoje“ (1938), „L. T. M. Čiurlionio ansamblis, 1940–1951“ (1951), „VLIK’o 1969 metų Seimas“ (1970), „Trys dešimtmečiai emigracijoje“ (1977), „Amerika. Tikrovė ir mitas“ (1983).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Vytautas Alseika

Šaltiniai

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, t. 1.