Kajetonas Aleknavičius

Vardas Kajetonas
Pavardė Aleknavičius
Profesija poetas, kunigas
Gimimo data 1804-01-26

Išsami biografija

Poetas, švietėjas. Gimė 1804 m. sausio 26 d. Terpeikiuose (Subačiaus vls., dab. Kupiškio r.), mirė 1874 m. gruodžio 2 d. Asavoje (Gardino sr.).
1827 m. įstojo į Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolyną.
1832 m. baigė Vilniaus diecezinę kunigų seminariją (teologijos kandidatas).
Kunigavo daugiausia Dzūkijoje (nuo 1848 m. Merkinėje).
Už 1863 m. sukilimo rėmimą 1867 m. iškeltas į Asavą.
Kunigaudamas mokytojavo parapijų mokyklose.
Vienas didaktinės literatūros kūrėjų.
Parengė knygelę „Elementorius, arba Lengvas mokslas skaityt Rašto Švento“ (1846, 1858), kurioje mokoma tikėjimo tiesų, gražaus elgesio, pabrėžiama mokslo nauda; pamokymai parašyti dialogo forma.
Parašė didaktinio pobūdžio eiliuotų humoristinių ir satyrinių kūrinių (rink. „Pasakos, pritikimai, veselios ir giesmės“, 1861).
Eiliuoto feljetono pradininkas lietuvių literatūroje, vienas pirmųjų kūrė eilėraščius vaikams („Senis, vaikai ir pupos“).
Poezijoje gausu kaimo buities detalių, ryškus sakytinės tautosakos, liaudies dainų poetikos ir šnekamosios kalbos poveikis; moralizavimas grindžiamas liaudišku humoru, pašaipa.
Daug jo kūrinių virto liaudies dainomis.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Kajetonas Aleknavičius-Olechnovičius lietuvių kalba 

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, t. 1.
Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.