Antanas Vienažindys

Vardas Antanas
Pavardė Vienažindys
Profesija poetas, kunigas
Gimimo data 1841-09-26

Išsami biografija

Lietuvių poetas, kunigas.

Baigęs Varnių kunigų seminariją, kunigavo Panevėžyje, Šiaulėnuose, Krinčine, Vainute, Breslaujoje, klebonavo Laižuvoje.

A. Vienažindys – vienas pirmųjų lietuvių lyrikų, meilės temos lietuvių poezijoje pradininkas. Kūryba artima romantizmui, ryški lietuvių liaudies dainų įtaka (siužetai, stilistinės priemonės), taip pat jaučiama XIX a. rusų ir lenkų romansinių eiliavimų įtaka. Ankstyvuosiuose eilėraščiuose viltingai ir nuotaikingai apdainuojamas jaunatviškas meilės džiaugsmas. Vėliau ima vyrauti eleginė nuotaika, skausmas dėl sunkios liaudies dalios, ryški prarastos mylimosios tema.

A. Vienažindys paliko rankraštinį rinkinį „Dainos“ (dainomis autorius vadino savo eilėraščius). Išspausdintas 1894 metais. Daugelis šio rinkinio eilėraščių tapo liaudies dainomis.

Šaltiniai

Tekstas parengtas pagal elektroninio leidinio „Lietuvos žodis“ informaciją, http://www.spaudos.lt/Istorija/A_Vienazindys.htm (žiūrėta 2013 01 28);

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Viena%C5%BEindys (žiūrėta 2013 01 28).