Jurgis Jankus

Vardas Jurgis
Pavardė Jankus
Profesija rašytojas, mokytojas
Gimimo data 1906-08-09

Išsami biografija

Rašytojas. Gimė 1906 m. rugpjūčio 9 d. Biliūnuose (Baisogalos vls., dab. Radviliškio r.), mirė 2002 m. birželio 12 d. Ocean City (prie Vašingtono), palaidotas Ročesteryje.

Mokėsi 1925–1927 m. Kėdainių ir 1927–1929 m. Šiaulių mokytojų seminarijose. 1929 m. Lietuvos universitete studijavo germanistiką ir pedagogiką. Vėliau dirbo mokytoju kaimo mokyklose.

1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1950 m. persikėlė į JAV, dirbo fabrikuose Ročesteryje. 1991 m. rudenį rašytojas pirmą kartą po daugelio metų atvyko į Lietuvą.

Rašytoją išgarsino du romanai. Romane „Egzaminai“ vaizduojama mokytojų seminariją baigusių jaunuolių savarankiško gyvenimo pradžia, romane „Be krantų“ – kaimo mokytojo egzistencinis vienišumas. Buvo parašęs ir trečią romaną „Jeronimas“, kurio rankraštis liko ir pražuvo Lietuvoje. Emigracijoje sukurtuose kūriniuose vaizduojamas XX a. Lietuvos gyvenimas, atskleidžiama žmogaus būties dramatizmas per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinį karus, sovietinę okupaciją, emigrantų gyvenimas, jų aistros, doriniai nuopuoliai. Pasakojimų knygoms būdingi įvairių žanrų (apsakymas, apysaka, feljetonas, sakmė, legenda) bruožai. Išleido knygų vaikams, sukūrė dramų („Audronė“, pastatyta išeivijoje Kanadoje ir JAV, „Peilio ašmenimis“ 1967). Jo kūryba išsiskiria savita realizmo ir fantazijos sampyna, intriguojančiu veiksmu, gyvais dialogais, dvasingumu.
Periodikoje, daugiausia laikraštyje „Draugas“ paskelbė straipsnių, esė. Kūrinių išversta į anglų, vokiečių, latvių kalbas.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 8, p. 519.