Stanislovas Gruodis

Vardas Stanislovas
Pavardė Gruodis
Profesija kunigas
Gimimo data 1896-02-12

Išsami biografija

Kunigas, teologijos daktaras. Gimė 1896 m. vasario 12 d. Bagužiškiuose (Pabaisko vls., dab. Ukmergės r.), mirė 1990 m. lapkričio 1 d. Kaune.

1911 m. baigė Ukmergės miesto mokyklą. Pirmojo pasaulinio karo metais nublokštas į Rusiją, gyveno Voroneže. 1916 m. baigė Martyno Yčo vyrų gimnaziją, 1916–1918 m. studijavo Sankt Peterburgo karo medicinos akademijoje.

1918 m. grįžo į Lietuvą, dirbo mokytoju Ukmergės „Saulės“ gimnazijoje, 1919 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas VI (Utenos) rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos darbo federacijos frakcijai, įėjusiai į Lietuvos krikščionių demokratų partijos bloką.

1922–1925 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1925 m. įšventintas kunigu. Nuo 1927 m. balandžio 21 d. jėzuitas. 1927–1932 m. studijavo teologiją bei filosofiją Vokietijoje ir Olandijoje. 1932 m. teologijos daktaras. Nuo 1932 m. Kauno kunigų seminarijoje dėstė moralinę teologiją, Moralinės teologijos katedros vedėjas, 1944–1946 m. rektorius. 1935 m. habilitacijos darbo tema „Negimusios gyvybės panaikinimas“.

1941–1948 m. Lietuvos jėzuitų provincijolas, bet sovietinė valdžia privertė atsisakyti šių pareigų. 1948–1985 m. kunigas Skarulių, Krakių, Skirsnemunės, Balninkų parapijose, nuo 1985 m. Kaune.

Paskelbė straipsnių žurnaluose „Tiesos kelias“, „Naujoji Romuva“.

Išleido knygas „Negimusios gyvybės panaikinimas“ (1935), „Eutanazija“ (1936), „Laikykis įsakymų: Krikščioniškos dorovės mokslas“, „Modernieji laikai ir aktualieji katalikiškos doktrinos klausimai“ (abi 1939). Sovietų okupacijos metais parašė knygas „Kelias į šviesą“, „Nuošalusis taboras“ ir kitas (rankraščiai), „Atsiminimai“ (1980, 2 leidimas 1992 Čikagoje).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 212.

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Stanislovas_Gruodis (žiūrėta 2013 10 31).