Česlovas Grincevičius

Vardas Česlovas
Pavardė Grincevičius
Profesija rašytojas, bibliografas, bibliotekininkas, mokytojas, dėstytojas
Gimimo data 1913-01-17

Išsami biografija

Rašytojas, bibliografas. Gimė 1913 m. sausio 17 d. Vilkijoje (Kauno r.), mirė 1994 m. birželio 28 d. Čikagoje, palaidotas Vilniuje.

1933–1938 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo literatūrą, pedagogiką, teatrologiją, 1942–1943 m. knygotyrą. 1936–1940 m. Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos–filosofijos fakulteto, 1941–1943 m. universiteto bibliotekos bibliotekininkas.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945–1946 m. Zalcburge vadovavo lietuvių Liaudies universitetui, 1946–1948 m. mokytojavo V. Krėvės gimnazijoje. 1947–1948 m. Zalcburgo universitete studijavo pedagogiką. Redagavo laikraštį „Mūsų žinios“. 1949 m. persikėlė į JAV. Nuo 1950 m. gyveno Cicere, nuo 1970 m. Čikagoje. 1959–1967 m. dėstė Cicero Aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje, jos direktorius. 1967–1986 m. su pertraukomis dėstė Pedagoginiame lituanistikos institute Čikagoje. 1968–1969 m. vadovavo Cicero Lietuviškų studijų institutui. 1969–1993 m. dirbo laikraštyje „Draugas“. 1972–1994 m. Pasaulio lietuvių archyvo direktorius. 1985–1988 m. Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas.

Parašė poetinių legendų ir novelių, novelių romaną. Redagavo žurnalą „Tautos praeitis“ (t. l kn. 1–4, 1959–1962), su A. Skrupskeliene parengė J. Brazaičio „Raštus“ (6 t. 1980–1985), sudarė lietuvių išeivijos literatūros 1945–1967 m. bibliografiją „Lietuvių literatūra svetur“ (1968).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7.
Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.