Balys Gražulis

Vardas Balys
Pavardė Gražulis
Profesija rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1914-12-10

Išsami biografija

Rašytojas, žurnalistas. Gimė 1914 m. gruodžio 10 d. Varėnoje, mirė 1994 m. balandžio 2 d. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.
Per Pirmąjį pasaulinį karą su tėvais gyveno Sibire. 1921 m. grįžo į Lietuvą. Mokėsi privačiai, gimnazijos egzaminus išlaikė eksternu. Nuo 1930 m. dalyvavo Šaulių organizacijos veikloje. Keletą metų tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1941–1944 m. – Kauno radiofono literatūros skyriaus redaktorius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Ten 1947 m. išleido novelių rinkinį „Brydė rugiuose“. 1949 m. apsigyveno JAV, Detroito apylinkėje. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1951 m. išleista novelių knyga „Išdavimas“, o 1958 m. - „Sudužęs vaizdas“. Be to rašytojas sukūrė keletą mėgėjiškų scenos veikalų, keliolika radijo vaidinimų, periodinėje spaudoje paskelbė keliasdešimt novelių ir atsakymėlių, rašė straipsnius kultūros, literatūros klausimais, recenzijas.

Šaltiniai

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, http://biblioteka.varena.lt/lt/balys-grazulis (žiūrėta 2013 10 30).