Remigijus Gražys

Vardas Remigijus
Pavardė Gražys
Profesija poetas, žurnalistas, korektorius
Gimimo data 1943-01-04

Išsami biografija

Poetas, žurnalistas. Gimė 1943 m. sausio 4 d. Molėtuose, mirė 2012 m. balandžio 5 d. ten pat, palaidotas Naujosiose Molėtų kapinėse.

1961 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą. Pirmuosius eilėraščius parašė būdamas devynerių metų ir skelbė rajoninėje spaudoje bei žurnale „Moksleivis“.

1962 m. įstojo į Vilniaus universitetą, Istorijos-filologijos fakultetą. Universitete aktyviai dalyvavo „Poezijos pavasario“ ir kituose literatūriniuose renginiuose, rašė eilėraščius, bendravo su J. Strielkūnu, V. Marcinkevičiumi, broliais Dirgėlomis, G. Astrausku, S. Geda.

Bebaigiantis trečią kursą R. Gražys buvo iškviestas į dekanatą ir dviejų saugumo darbuotojų paprašytas savo noru palikti universitetą. Motyvuojama buvo tuo, kad R. Gražio dėdė iš motinos pusės Jungtinėse Amerikos Valstijose tarnavo kunigu, siuntė siuntinius į Lietuvą, o tokie ryšiai neatitiko tuometės tarybinės moralės. R. Gražiui buvo pasiūlyta tęsti studijas neakivaizdžiai, tačiau jis jau buvo morališkai sužlugdytas. Vėliau dėl tų priežasčių nepateko į Rašytojų sąjungą, nors jau buvo pradėjęs ruošti dokumentus.
1965 m. R. Gražys pradėjo dirbti kūrybiniu darbuotoju „Šluotoje“. Tuo pat metu savo kūrybą publikavo „Nemuno“, „Jaunimo gretų“, „Švyturio“ žurnaluose. 1966 m. tapo Visasąjunginio jaunųjų poezijos televizijos festivalio respublikinio turo nugalėtoju. 1967 m. išleido savo pirmą poezijos knygelę „Pievos – žalios planetos“. Jo kūryba buvo gerai vertinama redakcijų darbuotojų, bendraamžių.

1967 m. R. Gražys pradėjo dirbti Molėtų rajoniniame laikraštyje „Pirmyn“ korektoriumi. Laikraštį pervadinus „Vilnimi“, jis buvo paskirtas literatūriniu darbuotoju, laiškų skyriaus vedėju.

1973 m. R. Gražys išleido poezijos rinktinę „Per geltonas kalvas“, 1984 m. – eilėraščių rinkinį vaikams „Labas rytas, tėviškėle“.

1988 m. paruošė ir pateikė „Vagos“ leidyklai rinkinį vaikams „Bėga saulėtas takelis“, bet  1989 m. prasidėjus politiniam Atgimimui Lietuvoje, buvo dėl neaiškios leidyklos veiklos ateities šis eilėraščių rinkinys taip ir liko neišleistas.

Nuo 2002 m. R. Gražys dėl pablogėjusios sveikatos paliko žurnalisto darbą „Vilnies“ redakcijoje, tačiau ir toliau bendradarbiavo su laikraščiu redaguodamas literatūrinį puslapį.

2006 m. jis tapo Molėtų r. K.Umbraso literatūrinės premijos laureatu. 2007 m. išleido dar vieną poezijos rinkinį „Šviesaus liūdesio blyksniai“.

Keturi R. Gražio eilėraščiai virto dainomis. Populiariausia „Daina apie Molėtus“, atliekama molėtiškių Sigito ir Gintaro Datenių grupės „Broliai“, tapo Molėtų himnu.

Šaltiniai

„Netekome rašytojo Remigijaus Gražio“, http://alkas.lt/2012/04/06/netekome-rasytojo-remigijaus-grazio/ (žiūrėta 2013 10 30).

„Remigijui Gražiui atminti“, http://www.moletaikitaip.lt/index.php/pradzia/52-remigijui-gra%C5%BEiui-atminti (žiūrėta 2013 10 30).