Jonas Firinauskas

Vardas Jonas
Pavardė Firinauskas
Gimimo data 1915-05-22

Išsami biografija

Grafikas, Gimė 1915 m. gegužės 22 d. Odesoje, mirė 1969 m. Melburne (?), Australija.

Po Pirmojo pasaulinio karo su tėvais persikėlė į Lietuvą, 1934–1940 m. studijavo grafiką Kauno meno mokykloje. Bendradarbiavo su įvairiomis leidyklomis Kaune. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

1944 m. su šeima pasitraukė į Vakarus, 1949 m. išvyko į Australiją, gyveno Melburne.

Kūrė estampus, iliustracijas, ekslibrius, piešė portretus, tapė, projektavo vitražus bažnyčioms. Iki emigracijos sukūrė iliustracijas knygoms: V. Valsiūnienės „Tėviškėle, tu graži“,  J. Marcinkevičiaus „Sidabriniai varpai“, „P. Maurice „Išsiskyrusioji“, J. Rimošiaus „Kelionės“ (visos 1938). Perkeltųjų stovykloje Ravensburge apipavidalino ir iliustravo lietuviškus leidinius (Vytės Nemunėlio „Tėvų nameliai“, „Lietuva, šalis brangioji“, abu 1947), nupiešė projektų bažnyčių vitražams („Šv. Kristoforas“, „Smūtkelis“, abu 1947), portretų („Balys Sruoga“, 1948). 1946 m. dalyvavo Niurtingene (Vokietija) surengtoje lietuvių dailininkų parodoje. Gyvendamas Australijoje sukūrė grafikos darbų („Artojas“, 1951), nutapė paveikslų („Kristus“, „Velnias“, 1953–1955).

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje.

Kultūrinė terpė

Lietuvių išeivija, australų.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.