Bronius Aušrotas

Vardas Bronius
Pavardė Aušrotas
Profesija karinis veikėjas, žurnalistas, redaktorius
Gimimo data 1909-06-25

Išsami biografija

Karo veikėjas, kapitonas, žurnalistas. Gimė 1909 m. birželio 25 d. Majoriškiuose (Vilkaviškio vls., dab. Vilkaviškio r.), mirė 1993 m. lapkričio 24 d. Junonos Biče (Florida).
1930 m. baigė Kauno karo mokyklą. Paskirtas į Aštuntąjį pėstininkų pulką. 1932 m. B. Aušrotas buvo perkeltas į karo aviaciją ir paskirtas į lakūnų kursus. Lietuvos saugumiečiai įsidėmėjo, kaip viename pokylyje jis užtraukė dainą „Mūsų vadas Voldemaras su Smetona dažnai baras“. Dėl simpatijų voldemarininkams jam buvo pasiūlyta pasitraukti į atsargą. 1933 m. jis baigė aviacijos žvalgų kursus ir balandžio mėnesį pasitraukė iš kariuomenės.
1933–1937 m. dirbo Lietuvos banko Klaipėdos skyriuje. 1937–1940 m. tarnavo Kariuomenės štabo 2-ajame skyriuje (žvalgyba ir kontržvalgyba), rinko žinias apie Lenkijos kariuomenę Vilniaus krašte. 1939 m. tapo kapitonu.
1939 m. spalio 29 d. SSRS grąžinus Vilnių, persikėlė į jį. Žvalgybos objektas – Raudonoji armija. 1940 m. pasitraukė į Vokietiją, 1940–1941 m. ir 1942–1944 m. dirbo Vokietijos karinėje žvalgyboje. Joje dirbdamas B. Aušrotas artimai bendradarbiavo su Lietuvių aktyvistų fronto nariais. TSRS-Vokietijos karo pradžioje 1941 m. su vokiečių daliniais atvyko į Lietuvą.
1941 m. rugpjūčio 10 d. teisingumo generalinio tarėjo įsakymu buvo paskirtas laikinai eiti Kalėjimų departamento direktoriaus pareigas. Dirbo nuo 1941 m. rugpjūčio 15 d. iki 1942 m. spalio 15 dienos. Jam tekdavo „pasirašinėti raštus, pagal kuriuos departamento tarnautojai, jiems patiems prašant, būdavo perkeliami iš vieno kalėjimo į kitą, ar patvirtinti paaukštinimą nusipelniusius už gerą tarnybos atlikimą. Šiuos visus administracinius reikalus tekdavo savaitės bėgyje referuoti ministrui-tarėjui.“ Jis 1941 m. lapkričio mėn. įsakė Ignui Vyliui atvykti kelioms dienoms į IX forto teritoriją palaikyti tvarką ir vykdyti apsaugą, kol ten bus vykdomos žudynės (nužudyta 10 000 žydų).
1944 m. Karo korespondentų būrio prie Kauno karo komendantūros vadas.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945–1949 m. laikraščių „Karys“ ir „Lietuvių žodis“ redaktorius. 1949 m. emigravo į JAV. 1951–1973 m. dirbo JAV gynybos departamente Vašingtone. 1951 m. su S. Urbonu atgaivino žurnalo „Karys“ leidimą.
Lietuvoje bendradarbiavo žurnale „Lietuvos sparnai“, dienraštyje „Vakarai“, gyvendamas JAV bendradarbiavo laikraščiuose „Nepriklausoma Lietuva“, „Dirva“, „Draugas“.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.
Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.