Pranas Mikalauskas-Antalkis

Vardas Pranas
Pavardė Mikalauskas-Antalkis
Profesija prozininkas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas
Gimimo data 1923-12-23

Išsami biografija

Prozininkas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Gimė 1923 m. gruodžio 23 d. Antalkiuose (Vilkijos vls., dab. Kauno r.), mirė 1997 m. kovo 26 d. Vilkijoje (Kauno r.).
Mokėsi Vilkijos gimnazijoje. 1950–1962 m. dirbo Vilkijos rajono laikraščio „Komunizmo vėliava“ redakcijoje, nuo 1963 m. iki 1991 m. – Vilkijos profesinėje technikos mokykloje. Šioje mokykloje įsteigė kraštotyros muziejų, vadovavo kraštotyrininkams.
Bendradarbiavo pokarinėje pogrindžio spaudoje (laikraštyje „Rūpintojėlis“ ir kt.), nuo 1978 m. redagavo pogrindinį laikraštį „Katakombos“, nuo 1990 m. leido ir redagavo almanacho pobūdžio leidinį „Katakombos“.
Išleido keliolika apsakymų, legendų, esė. Parašė romanų, kurių fragmentai spausdinti periodikoje. Išspausdino dokumentinių apybraižų apie N. Rerichą, B. Šo, J. Tysliavą, S. Šimkų, I. Buniną, O. Milašių, V. Šiugždinį, pogrindinės spaudos leidėjus.
Bibliografija: „Žaibams susikryžiavus“ (1991), „Odisėjas ieško nemirtingumo“ (1991), „Nepažįstamas Vydūnas“ (monografija, 1991), „Vienišas ir paskutinis“ (1992), „Žemdirbiams lemiu pavasarėlį“ (1993), „Šviesusai Vaižganto kryžius“ (1993), „Šerkšnu aprengta duktė“ (1994), „Ir tu nurimsi“ (1994), „Trečdalis atskilusio Mėnulio – virš Lietuvos“ (Oskaro Milašiaus veikalo „Apokalipsės pranašavimai“ fragmentai su komentarais, 1995), „Arti žvaigždžių“ (1995), „Atsiskyrėlio regėjimai“ (1996), „Lietuvis danguje“ (apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį, 1996), „Sutemų sklidinos akys“ (romanas), „Šventovė, aprengta šerkšnu“ (romanas), „Žaibas liūtyje“ (romanas), „Sidabražolių vestuvės“ (romanas).

Šaltiniai

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Mikalauskas-Antalkis (žiūrėta 2013 03 27).