Pranas Alšėnas

Vardas Pranas
Pavardė Alšėnas
Profesija žurnalistas, rašytojas
Gimimo data 1911-09-27

Išsami biografija

Lietuvos ir Kanados žurnalistas, rašytojas. Gimė 1911 m. rugsėjo 27 d. Vengravoje (Ukmergės apskr.), mirė 1986 m. rugsėjo 29 d. Toronte (JAV).
Kaune baigė aukštesniąją policijos mokyklą.
Nuo 1929 m. bendradarbiavo leidiniuose „Rytų Lietuva“, „Lietuvos aidas“, „Ūkininko patarėjas“, „Trimitas“, „Karys“, „Policija“ ir kt. Vokiečių okupacijos metais kalintas už pasipriešinimo spaudos platinimą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. Bamberge leido biuletenį „Radijo bangomis“. Nuo 1947 m. gyveno Kanadoje. Vienas savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ steigėjų ir darbuotojų. Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose „Draugas“, „Nepriklausoma Lietuva“, „Laiškai lietuviams“ ir Kanados laikraščiuose anglų kalba.
Veikalai: „Talismanas“ (novelių rinkinys, 1946), „Maži žodžiai apie didelius dalykus“ (straipsnių rinkinys, 1960), „Martynas Jankus“ (monografija, 1967).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Pranas Ališauskas
Pranas Alšėnas-Ališauskas

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, t. 1.
Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.