Viktoras Simankevičius

Vardas Viktoras
Pavardė Simankevičius
Profesija grafikas, skulptorius
Gimimo data 1921-02-27

Išsami biografija

Grafikas. Gimė 1921 m. vasario 27 d. Petrograde (dabar Sankt Peterburgas), mirė 2006 m. birželio 29 d. Melburne (Australija).
3-jame dešimtmetyje su tėvais atvyko į Vilnių, įstojo į Vilniaus dailės akademiją. II Pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus, studijavo Miuncheno Dailės akademijoje, 1947–1948 m. Dailės ir amatų mokykloje Freiburge.
1948 m. persikėlė į Australiją, dirbo taikomosios grafikos srityje, „Lamson Paragon“ kompanijoje Melburne.
Kūrė piešinius tušu, pasižyminčiu taupia, ekspresyvia linija („Trio“, 1969 m.; „Prieš žaidimą“, 1985 m.), monotipijas, ekslibrisus. Nupiešė išeivijos rašytojų Jono Aisčio, Alfonso Nykos-Niliūno, Pauliaus Jurkos portretus. Kūrė kamerines skulptūras iš bronzos, aliuminio. Iliustravo knygas: Ignas Malėnas „Elementorius“ (1941 m.), Antanas Giedrius-Giedraitis „Pasakėčios“ (1959 m.), Aldona Vesčiūnaitė „Aidinčios upės“ (1985 m.).
Surengė asmeninių parodų Melburne ir kitur.
Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.