Petras Vaškys

Vardas Petras
Pavardė Vaškys
Profesija keramikas, skulptorius, pedagogas
Gimimo data 1921-01-01

Išsami biografija

Keramikas, skulptorius, pedagogas. Gimė 1921 m. sausio 1 d. Mosėdyje (Skuodo r.), mirė 2001 m. balandžio 14 d. Filadelfijoje (JAV).
1939 m. baigė Fredos sodininkystės ir daržininkystės mokyklą, 1939–1944 m. studijavo skulptūrą ir keramiką Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1945 m. apsigyveno Italijoje. 1945–1947 m. studijavo Florencijos dailės akademijoje, 1947–1948 m. – Romos dailės akademijoje. 1949 m. persikėlė į JAV.
Dirbo „Alessi Brothers“ bažnyčių dekoravimo bendrovėje, 1956–1986 m. dėstė Filadelfijos muziejaus Dailės kolegijoje; keramikos skyriaus vedėjas (1976 m.); profesorius (1980 m.).
Niujorko lietuvių dailininkų sąjungos narys, dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje (1952–1953 m. – valdybos narys), nuo 1993 m. buvo Filadelfijos lietuvių kultūros centro valdybos pirmininkas. 
Ankstyvuoju laikotarpiu kūrė skulptūras bažnyčioms, visuomeniniams pastatams („Kryžiaus kelio“ kompozicijos Šv. Kazimiero bažnyčioje Filadelfijoje, „Aras“ Filadelfijos taupomajame banke, visi 1953 m.). 1963–1976 m. sukūrė 108 vaško figūras, vaizduojančias istorinius veikėjus, JAV istorijos muziejui Filadelfijoje. Nulipdė stambių skulptūrinių formų keramikos vazų, dekoratyvinių kompozicijų, pasižyminčių modernia plastika, rupia faktūra. Sukūrė medalių („Šv. Kazimieras“, 1984 m.), antkapinių paminklų.
Parodose dalyvavo nuo 1948 m.
Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Žemaičių dailės muziejuje Plungėje.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.