Paulius Širvys

Vardas Paulius
Pavardė Širvys
Profesija poetas
Gimimo data 1920-09-06

Išsami biografija

Poetas. Gimė 1920 m. rugsėjo 6 d. Padustėlyje (Zarasų r.), mirė 1979 m. kovo 24 d. Vilniuje.

1940 m. baigė Salų žemės ūkio mokyklą, įstojo į Vilniaus karo pėstininkų mokyklą.

Sovietų kariuomenėje dalyvavo Antrajame pasauliniame kare, du kartus buvo vokiečių nelaisvėje, pabėgo. 1945 m. demobilizuotas, dirbo laikraščių ir žurnalų redakcijose.

1957 m. baigė Maskvos Maksimo Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus.

1973-iųjų „Poezijos pavasario“ laureatas.

Išleido eilėraščių rinkinius „Žygio draugai“ (1954), „Ošia gimtinės beržai“ (1956), „Beržų lopšinė“ (1961), „Ir nusinešė saulę miškai“ (1969), rinktinę „Ilgesys – ta giesmė“ (1972), eilėraščių vaikams rinkinį „Vyturėliai dainorėliai“ (1965).

P. Širvys – vienintelis sovietmečio lietuvių poetas, virtęs savotiška legenda. Nuo sužeidimo fronte randuotas veidas, romantiškų meilės istorijų atšvaitai, pats gyvenimo būdas puoselėjo daug iškentėjusio, vienišo, materialines vertybes niekinančio, tauraus poeto girtuoklio mitą, kuris stipriai veikė ir jo kūrybos suvokimą.
Pirmajame rinkinyje dar daug oficialiąją ideologiją atspindinčių kūrinių. Nuo „Ošia gimtinės beržai“ stiprėjo melodingo, tautosakiško eiliavimo tendencija, atgaivinanti prieškario neoromantikų tradiciją. Ryškėjo eilėraščių branduolys, kuris – valomas nuo ideologinių apnašų, taisomas ir papildomas, – keliavo iš knygos į knygą.

Rinktinę „Ilgesys – ta giesmė“ sudaro 78 eilėraščiai, parašyti maždaug per 15 kūrybingų metų.
Karas, tėviškė, meilė – svarbiausios poezijos temos. Melodingą eilėraščių intonaciją kuria sintaksinių konstrukcijų, atskirų žodžių, garsų pasikartojimai strofoje, kuri dažnai remiasi kontrastišku ar paraleliu žmogaus ir gamtos pasaulių gretinimu. Labai svarbi romanso poetika: nuolat varijuojamas meilės motyvas, atpažįstama romanso leksika, romansinis jausmo forsavimas. Kartais kaip ir „žiaurusis“ romansas eilėraštis krypsta į baladinę raišką. Romansinė daugelio poeto eilėraščių prigimtis lėmė jų virtimą populiariomis dainomis.

 

Biografiją parengė Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras duomenų klasifikavimo specialistė Jurgita Komarovskytė.

Apdovanojimai

Kiti apdovanojimai 1973 m. – „Poezijos pavasario“ laureatas.

Šaltiniai

Lietuvių literatūros enciklopedija, http://www.lle.lt/search3.htm (žiūrėta 2012 06 01).